اطلاعات تماس با ما

  •  دفتر مرکزی

          آدرستهران - خیابان شریعتی - خیابان دستگردی - خیابان سنجابی -  پلاک 35 - واحد 2 - کد پستی : 1911773163

      تلــفــن :   72964000-021

  •  کارخانه

          آدرس : شهرک صنعتی پرند - میدان فناوری -  خیابان گلریز -  قطعه B27 

      تلــفــن :   56419106-021